Binnen kijken uit Buurtcentrum Terwijde - Kinderen

Feestelijke opening
Het was een geweldig mooi feest.
Nieuwe meubels
We zijn zo trots op onze nieuwe meubels. De verbouwing heeft ons goed gedaan, er komen steeds meer bezoekers en onze ruimtes worden steeds beter benut.Wij zeggen zo vaak: "Ons Buurtcentrum Bruist van Energie". Wij gaan gewoon door en hopen dat veel mensen de weg kunnen vinden naar Buurtcentrum Terwijde.U bent van Harte Welkom
Buitenspeel feest.
Samen spelen is goed voor de ontwikkeling van een kind.
Onze naam op de gevel
Trots op ons Buurtcentrum Terwijde
Centraal Museum Utrecht bezoek...
Centraal Museum Utrecht, laat je verdwalen in de kunst.
Bedankt het is gelukt.
Gewoon een leuke dag in ons Buurtcentrum